PROGRAM

 

Víkendové semináře

Když žena tančí v rytmu Měsíce
Čarodějky života
Archetypy posvátné sexuality
Buto dílna
Na mořském břehu s živly tančit
Nejen pro nastávající maminky
Koncert
Připravujeme
Seminář základů Shiatsu
 Shiatsu pro pět elementů  
 

Pátek 21.3. od 17 hod Když žena tančí v rytmu Měsíce

Prožitkový seminář o znovunalezení a přivítání ženské síly v nás plný tance a prožitku ženské pospolitosti.

Zkusíme vnímat naší krásu a tvořivost, tak jak se cyklicky proměňují v přílivech a odlivech měsíčního svitu.

Necháme se unášet na vlnách Břišního tance, Lunární Jógy, meditací a masáží a v podpůrném kruhu budeme sdílet zkušenosti s vlastním ženstvím.

Seminář je určen těm, které chtějí najít cestu samy k sobě a svému tělu formou tvořivého zasvěcení do sil a tajů Divoké Ženy.

Začínáme v 17hod., registrace od 16.30.
Cena: 330,- Kč

Sleva 10% pro ženy na MD a studentky


Seminářem Vás bude provázet:
Kateřina Kotková
Na cestách světem a životem naslouchám měsíci, vlnám moře, větru ve větvích staletých stromů a ženám různých tváří, různých kultur, a v mém srdci tato setkání rozeznívají střípky staré moudrosti. Lepidlem svých zkušeností, tancem, zpěvem, prací s tělem a energií z nich pomalu skládám mozaiku ženské síly a spirituality. Ráda bych tímto seminářem otevřela tvůrčí prostor pro znovunalezení prožitku ženství a jeho přijetí se všemi taji, světlem i stíny.

Kontakt: 723 89 29 88 kataka@centrum.cz
 


 
 

ČARODĚJKY ŽIVOTA
Cyklus setkání 4.- 6.7. v Praze

Po tisíciletí si ženy předávaly ženské vědění v měsíčních chýších či stanech, u studní, kam chodily pro vodu. Učily se o ženské síle, o posvátnosti ženského těla a jeho cyklů spojených s přírodou.
Ženskými rituály doprovázely důležité životní změny.
V našem cyklu navážeme na tuto tradici a budeme společně sdílet ženskou moudrost a ženská mystéria.

Zveme vás na otevřený cyklus ženských setkání, kde se můžete stát spolutvůrkyněmi takového ženského kruhu. Společně můžeme vytvořit posilující ženskou komunitu, ve které se dostaneme hluboko samy k sobě, a současně do upřímných a obohacujících setkání s ostatními ženami
Setkání probíhají jednou za dva týdny kolem úplňku či novoluní střídavě v sobotu celý den a ve čtvrtek večer.

Témata: životní fáze ženy a ženské archetypy (Panna -Diana, Milenka-Afrodíté, Matka-Deméter, Stařena-Hekaté), Ženské cykly a rituály přechodu: menstruace a vstup do ženství, ženská sexualita, smyslnost a síla, porod a mateřství, přechod a vstup mezi Moudré ženy. Práce s naším ženským dědictvím a napojení na naše matky, babičky, prababičky a Pramatky.
Co vás čeká: Sdílení v kruhu žen, tanec, zpěv, masáže, imaginace, modlitba a meditace.
Techniky sebepoznání a osobního rozvoje vycházející z terapeutické práce s tělem a duší, (rodinných konstelací, šamanské tradice, tantry, Gestalt terapie, shiatsu a kineziologie).
Energetizační a relaxační cvičení k posílení ženské energie.
Rituály, práce se symboly, vytváření osobního silového předmětu.

Provázet vás budou
Katka Kramolišová - psycholožka, terapeutka, dlohodobě pracuje se ženskými tématy, vede kurzy tantry a ženské skupiny, věnuje se práci s tělem a energií, zajímá ji také mytologie, šamanismus a spiritualita orientovaná na zemi
Kateřina Kotková - praktikuje shiatsu a další metody celostní medicíny se specializací na ženská témata, působí jako dula a lektorka skupin ženské spirituality, věnuje se také intuitivnímu zpěvu a tanci.
Místo: Praha, bude upřesněno
čas a termíny setkání: 18.6. od 18 hod.

Na cyklus navazuje sedmé, víkendové setkání 4.-6.7. v krásné přírodě Máchova kraje.
Cena a placení: při přihlášení na celý cyklus 300,- Kč za večer a 1000,- za celý den, samostatně 350,- Kč za večer a 1150,- za den
Info:603 287 450, katerina.kramolisova@centrum.cz, http://mujweb.cz/www/kurzyprozeny
775 692 988 kataka@centrum.cz

 

INANNA, AŠERA, LILIT, EVA, MARIE, MAGDALENA

ARCHETYPY POSVÁTNÉ SEXUALITY


V kolektivním nevědomí, v mysli každého z nás, dřímá vzpomínka na dobu, kdy sexualita byla posvátná, kdy početí a porod byli jedním extatickým zážitkem, kdy milenka a matka byla dvěma tvářemi jedné ženy.
Žena svým životem napodobovala Bohyni. Jedním z dědiců starověké předněvýchodní kultury - kolébky posvátné sexuality - byl judaismus, dědicem judaismu bylo křesťanství, dědicem křesťanství je naše civilizace duchovního chaosu, doba, kde cítíme nutnost hledání nových cest k věčnému Zdroji,
zpátky sami k Sobě.

Pojďme se vrátit ke svým kořenům a v bezpečí ženského kruhu hledat společně to, co může být vyléčeno a vráceno do našeho vědomí, abychom znovu objevily a oživily Bohyni v sobě, s úctou a láskou ji přijaly do našeho srdce a těla, do našeho života.

PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO ŽENY
A-Centrum, Vítkova 10, Praha 8
PÁTEK - SOBOTA 9. - 10. KVĚTNA 2008:
Pátek 18:00-21:00, sobota 9:00-18:00
Možnost přespání, cena noclehu 150,-Kč.
Povedou Vás:
Terezie Dubinová, hebraistka a kulturoložka, www.oheladom.ic.cz
Kateřina Kotková, lektorka ženských skupin, praktik shiatsu
a celostního léčení, dula
Informace a přihlášky:
terezie.dubinova@tiscali.cz, tel. 739 440 361
kataka@centrum.cz, tel. 775692988
Cena semináře:
1 200,-Kč Prosíme o platbu zálohy 500,-Kč předem na účet 216576068/0300. Jako variabilní symbol uveďte datum narození bez teček a mezer. Doplatek na místě.

 

28. - 31. 8. Butó - tanec mezi světlem a stíny,
Chřibská, Jizerské hory

Sumako Koseki je tanečnice a choreografka butó. Žije mezi Japonskem a Francií. Má za sebou celou řadu sólových i skupinových představení po celém světě. V současné době se věnuje vlastní tvorbě a výuce na mnoha místech Evropy. O své výuce říká:
"Je to zároveň hledání člověka samotného, které ale nakonec vede k tomu stát se anonymním, spojit se s pamětí předků a kolektivním podvědomím. Takže vyprázdnit se, svým způsobem pustit svou vlastní osobnost je součástí práce a v tom je základ mého choreografického vedení....."

Butó vzniklo v Japonsku jako undergroundová taneční scénická forma spojující tradiční japonské divadelní umění s projevy evropského avantgardního hnutí 60. let. Pracuje s archetypy, podvědomím, individuálním a kolektivním vědomím, vztahy mikro a makrokosmu. Odkrýváním nám dosud neznámých končin vlastního nitra lze dospět nejen k rozšíření schopností vlastního projevu, ale především k vnitřní očistě a širší kolektivní katarzi. Pracuje s rozmanitostí univerza. Zkoumá různé kvality a aspekty lidského nitra (emoce, vzpomínky) i autentického prostředí (určité místo, příroda se vším, co jiutváří). Butó je cestou hledání a poznávání, kterému se v pojetí Sumako Koseki otvírají nové horizonty, aniž by byla na individualitu jednotlivce kladena jakákoli kriteria, normy či nároky. Jediným předpokladem jsou tedy dobrá vůle, otevřenost, schopnost koncentrace a ochota ponořit se do proudu.

Program semináře:

Dílna butó pod vedením Sumako Koseki probíhá podle následujícího programu:

1) Práce s KI
Naše tělo je mikrokosmos v makrokosmu. Cvičení KI (kosmická energie) založené na Shintaido ( odvětví Aikido) nám umožňují harmonicky propojit tyto dva vesmíry. Tím bude položen nutný základ pro otevření těla a ducha, pro lepší percepci a integraci toho , co nás obklopuje.
2) SURIASHI
SURIASHI je chůze tradičně používaná v tanci a divadle, v bojových uměních a v meditaci. Tato chůze, která tělo "nese" prostorem zcela horizontálně vypadá jako "zastavený pohyb". Umožňuje nám zažívat zvláštní vnímání času a prostoru, uvnitř a vně.
3) DALŠÍ TECHNIKY
Cvičíme zejména chodidla, nohy a pánev pro lepší vnímání centra, silný postoj, kontakt se zemí, pohybovou schopnost a výraz. Pracujeme na zhmotňování energie v pohybu: dissociace a syntéza, pohyb kontinuální a "saccadé" (trhaný), což je nezbytné pro choreografickou práci.
4) ZVÍŘATA, EMBRYO, HANDICAPY
Prací na zvířatech se učíme jak fungují svaly, nervy, hormony. Tělo ryby se pohybuje podle zákonů hydrodynamiky. Kůň má velice pevná a silná kopyta, jeho krk přitom zůstává měkký a pružný. Kočka v nebezpečí okamžitě nahrbí záda a naježí chlupy…Tyto pohyby vychází z inteligence těla, pohyby "nutnosti".
Prací na embryu a hendicapech znovu objevujeme pocitové vjemy, obnovujeme paměť těla na plavání v plodové vodě, kdy nervy ještě neměly úplnou kontrolu nad tělem. Tato práce může být užitečná pro oproštění se od mentálního a pro vnoření a vyhloubení našich dávných vzpomínek.
5) STRUKTURA, KVĚTINA
V Japonsku se za základní smysl scénického umění považuje "uvedení v květ".
Prožitek Květiny probouzí metafyzickou krásu herce nebo tanečníka a učíme se zde, co je základem dění na scéně, místa fiktivní skutečnosti. Studenti se naučí vidět sami sebe zvnějšku, dát tvorbě nutnou strukturu.

Během druhé dílny dovedeme pod taktovkou paní Sumako choreografii do konečné podoby a na závěr uspořádáme představení tohoto dílka :) Termíny druhé dílny jsou několik dní čerstvé, takže jsme ještě nestihly udělat dostatečný výzkum možných míst pro letní představení, pokud někdo víte o nějakém letním festivalu v tomto termínu, nebo o divadle , kde nemají v červenci prázdniny, prosím dejte nám vědět.

Pozvanka ve formatu PDF zde.
Kontakt: krummholz@seznam.cz
Katka Kotkova, kataka@centrum.cz

 

 

5. - 14. 9 2008, Na mořském břehu s živly tančit

RELAXAČNÍ POBYT V CHORVATSKU

Darujte si čas pro sebe v krásném a čistém prostředí nejjižnějšího cípu Istrie, bezprostředně u dlouhého mysu Kamenjak v malebném městečku Premantura.
Užijete si zde nejen obnovujících sil průzračného moře, hřejivé slunce, masáže teplými oblázky, písčité pláže ostrůvků, skalnatý mys, ale můžete využít i ranní a večerní program.
Po ránu nás čeká cvičení na probuzení životní síly, večer kruhový a spontánní tanec, práce s hlasem a rytmem, relaxace, meditace, vizualizace, práce se záměrem..a další techniky, které nám pomohou spojit se s naší původní podstatou.
Vyzkoušíte si také aromaterapeutickou a shiatsu masáž.
Ubytování je v apartmánové vile Helga,
uprostřed krásné zahrady, s velkou terasou pro naše aktivity
200m od moře. Pokoje jsou 2, 3 a 4 - lůžkové. Vařit si můžete v dobře vybavené kuchyňce, u každého pokoje je soc. zařízení.
Pobyt je určen pro všechny: ženy, muže, rodiny :
Vedou :
Vlasta Lindová (www.bilasalvej.wz.cz) lektorka ženských i smíšených skupin v oblasti osobního růstu ( výcvik v taneční terapii PE u Johana Dhaese, frekventantka psychoterapeutického výcviku SUR se zaměřením na arteterapii, výtvarnice, masérka, aromaterapeutka).
Kateřina Kotková Dlouhá léta se zabývá metodami celostní medicíny, osobního růstu a hlubinnou ekologií. Působí jako praktik a lektorka shiatsu a ženských skupin a jako dula. Stála u zrodu Vlčího Máku a MA-Kruhu žen.

Cena : od 4.750 Kč - 5.400 Kč s vlastní dopravou,
nebo 6.450 - 7.100 Kč při dopravě smluveným autobusem.
Děti do 3 let bez nároku na postel 300 Kč ( pobyt taxa)
Děti do 12 let na přistýlce 1.600 Kč (bez dopravy)
Ceny jsou konečné, bez dalších poplatků. V ceně jsou všechny vaše náklady včetně programu, pobyt. taxy, povlečení...
V případe zájmu je možné domluvit polopenzi i plnou penzi.
Přihlásit se můžete mailem na
kataka@centrum.cz nebo vlasta.lindova@seznam.cz či telefonicky 775692988, 739048787
Místo Vám budeme rezervovat po uhrazení celé částky.

 

 

PRO MAMINKY:

Vlčí Mák nabízí také možnost individuální přípravy na porod a mateřství a podporu při porodu a v šestinedělí, dále masáže a celostní Body-Mind terapii na podporu početí, v těhotenství a šestinedělí:

- Kateřina Kotková,  dula
a praktik shiatsu, Bachova květová terapie, kineziologie, Reiki  kataka@centrum.cz, tel.: 775 69 29 88


Řada knih s tématikou o celistvém a přirozeném pojetí těhotenství, porodu a šestinedělí je pro Vás připravena v naší Knihovně ženské moudrosti.
 

Koncert

Zveme Vás na koncert jemné akustické hudby :
duo
Kotulán-Korbelář
aktuálně na www.kotulankorbelar.cz
zde možnost i zakoupit cd online


PŘIPRAVUJEME


MAMASSITAS:
propletené nespoutané hlasy žen, spojení s hloubkou, s nitrem, s věčným zdrojem..
připravujeme pro Vás další koncert v červnu
 

 

 Seminář základů Shiatsu

Shiatsu je cesta k sebepoznání a harmonii skrze lidský dotek.

Je to celostní léčitelské umění, založené na prastarých principech čínské medicíny, jako je energie Čchi, Jin&Jang nebo Pět elementů. Shiatsu je působení tlakem prstů či dlaní na tělo a jeho energetický systém. Vyrovnáním toku energie posiluje samoléčící procesy a pocit jednoty těla a ducha.

Shiatsu se podobá meditaci ve dvou, je příjemné a přínosné jak pro příjemce tak i pro dárce.

Během tohoto kurzu společně projdeme a prožijeme základní postupy Shiatsu - v leže na břiše, na boku a na zádech, a v sedě. Naučíte se pracovat s těžištěm a vahou svého těla a rozvinout kvalitu doteku, vnímat energeticky plná a prázdná místa v těle a ta vyrovnávat. Energetická cvičení vám pomohou najít svůj střed a v něm setrvat nejen při ošetření. Dozvíte se o základních principech čínské medicíny a seznámíte se s meridiány, kterými proudí energie tělem.

Po absolvování kurzu budete schopni zprostředkovat krásný zážitek ponoření do sebe, který ošetření Shiatsu podněcuje, svým blízkým a také jim ulevit od nejedné bolístky.

Kurz pod vedením Kateřiny Kotkové bude probíhat v intimní atmosféře Shiatsu Centra Vlčí Mák v maximálním počtu 12 účastníků, což umožní intenzivní prožitek a individuální přístup. Po ukončení kurzu dostanete certifikát o jeho absolvování.
Kateřina Kotková ( od roku 1996 praktikuje Shiatsu v kombinaci s dalšími metodami celostního léčení těla a duše –Bachova Květová terapie, Kineziologie One Brain, Reiki, harmonizace čaker a další. Shiatsu vyučuje od r. 2003) a pomáhat jí bude Veronika Plachá (zabývá se shiatsu již několik let, dokončuje tříleté studium shiatsu a věnuje se též kraniosakrální terapii.)
Kurz potrvá dva celé víkendy včetně pátků večer, celkem 40 hodin výuky.

Cena za oba víkendy 35oo,- Kč, studenti a ženy na MD 12% sleva. tel. 775 69 29 88, kataka@centrum.cz
 


 

Shiatsu pro pět elementů

VODA - regenerace v hlubinách sebe
Cyklus 7 víkendů shiatsu pro pokročilé. Na vlastní kůži si prožijeme témata související s daným elementem - fází, rytmem životního cyklu. Povíme si o jednotlivých orgánech a jejich souvztažnostech, jak je vidí tradiční čínská medicína. Blíže se seznámíme s meridiány a jednotlivými body tsubo, naučíme se je najít a povíme si některé jejich indikace. Ukážeme si podle čeho rozpoznat nerovnováhu a poruchy jednotlivých okruhů. A hlavně se budeme ošetřovat a zažijeme jako dárci i příjemci shiatsu a další doplňující techniky s tématem spojené. Cena 1650,-Kč, opakující 800,-
Kateřina Kotková 775 69 29 88 kataka@centrum.cz
,
Veronika Plachá, Zuzana Kozáková
 

 
Jedná se o cyklus 6+1 víkendů shiatsu, které navazují na základní kurz.
(podmínkou účasti je absolvování min. 30 hodin shiatsu.
Máte-li nějaké zkušenosti s prací s tělem a s energií, stačí minikurz )

Na každém víkendu se budeme detailně zabývat jedním z pěti elementů a ošetříme s ním související dráhy. Blíže se seznámíme s jednotlivými body tsubo, naučíme se je najít a povíme si některé jejich indikace. Povíme si o jednotlivých orgánech a jejich souvztažnostech, jak je vidí tradiční čínská medicína. Zopakujeme si trochu i biologii člověka v západním pojetí. Ukážeme si podle čeho diagnostikovat poruchy jednotlivých orgánů.

Na vlastní kůži si prožijeme témata související s daným elementem - fází, rytmem životního cyklu. A hlavně se budeme ošetřovat a užijeme a zažijeme si jako dárci i příjemci shiatsu a další doplňující techniky s tématem spojené. Hlavním tématem sedmého víkendu bude shrnutí a rozšíření umění shiatsu diagnostiky.

Vlastní prožitek nám pomůže tato témata rozpoznat, diagnostikovat a zpracovat v sobě i v druhých.

Shiatsu je nejen metoda celostního léčení, ale i životní cesta. Abychom správně rozpoznali nerovnováhu energie u druhých a mohli ji pomáhat vyrovnávat, musíme neustále prohlubovat poznávání sebe samých a k tomu nám snad dopomůže i tento cyklus.

Každý víkend proběhne zhruba v odpovídajícím ročním období, abychom měli možnost řešit aktuální situaci. Začneme vždy v pátek večer v 17.30 a skončíme nedělním podvečerem.

 Součástí výuky budou také kontrolní testy, abyste měli možnost si své znalosti prověřit. Dostanete samozřejmě i studijní materiály. Celý cyklus bude ukončen závěrečným testem a praktickou zkouškou a když ji zvládnete, dostanete potvrzení o absolvování celkem 140 hodin praktické výuky shiatsu.

 Místo: Shiatsu centrum Vlčí Mák, Nad Královskou oborou 33, Praha 7, možnost přespání za 70,Kč/noc, můžete si objednat vegetariánské obědy za 60,-Kč

 Maximální počet účastníků je 10 ( úplně nejvíc 12 : ) ), přednost mají zájemci o celý cyklus. Rezervujte si místo včas. Stačí napsat SMSku na č.775 69 29 88, nebo email. Nejpozději dva týdny před začátkem kurzu je třeba zaplatit zálohu 800,-Kč (osobně, nebo na č.ú.579068433/0300, uveďte své jméno)

Těším se na Vás a na naše společné putování cestou Shiatsu.

Kateřina Kotková, mob. 775 69 29 88, tel. 2 3337 44 86

 

   

Večerní semináře, které již proběhly:

Florais da Amazonia - Brazilské léčivé esence

Ze srdce amazonského pralesa přichází tento dvoudenní seminář, který uvádí do systému 50 květových esencí pro individuální léčení a terapeutické použití.

Účastníci semináře budou seznámeni se systémem květových esencí, jejich povahou, a budou na sobě zakoušet jejich působení. Květiny jsou v systému řazeny podle jejich postavení v přírodě, od stromů, popínavých rostlin, keřů a hub rostoucích v původním pralese, přes vegetaci capoeiras (lesních mýtin) po kultivary ovocných stromů, a pěstované zahradní a léčivé rostliny. Současně jsou rozděleny podle čtyřech elementů vzduchu, vody, ohně a země a dle alchymických interakcí uvnitř lidské psyché a rostlin samých.

"Amazonský prales je strážcem mnoha tajemství, odevzdaným učitelem. Prales nás učí harmonii a provází nás na cestě poznání sebe sama, pomáhá nám překonat všechny překážky, které oddělují tělo a ducha. V rostlinách bude nalezena specifická pomoc pro každou nerovnováhu, každou konfrontaci", říká Maria Alice. Jako esence samotné, seminář Florais da Amazonia v nás otevře jemné kanály pro léčení a sebepoznání, znovu propojí lidské energetické pole s jeho přirozenými a původními vzorci zdraví, harmonie a rovnováhy. V tomto světle je možné vnímat a transformovat negativní zkušenosti jako cestu k vývoji a moudrosti.

Maria Alice Campos Freire: Léčitelka, pedagožka a ředitelka Centra Lesní Medicíny v Brazilské Amazonii.
Cena: 2000,- Kč
Další informace Vám podá: Teresa Tiotin 774 888 006, Pavel Broum 775 270 778

Možnost objednat si také individuální konzultaci s Marií Alice Campos Freire v pondělí 20. a úterý 21. listopadu. Cena 800-1000Kč


Mehandi workshop: umění henny
Během tohoto večera především pro ženy se dozvíte co je henna a mehandi a černá henna, jak vypadá, odkud pochází a jaké má léčivé a jiné vlastnosti. Povíme si o různých metodách aplikace a designových stylech. Tradice mehandi ve svatebních a těhotenských rituálech. Ukážeme si jaké pomůcky jsou třeba, různé recepty a ingredience a jak je skladovat. Jak připravit kuželky na malování a jak barvu aplikovat, aby déle držela na kůži. Na čem záleží barva a kde víc barví. Sami si vyzkoušíte namalovat tradiční design a mehandi použít. Každý účastník dostane mehandi designy a kuželek henny. Vezměte si s sebou tužku a gumu na malování, jednu tužku na oči, kousek hadříku na očištění. Cena workshopu: 200,-Kč, rezervace nutná! (kataka@centrum.cz) Na tento workshop bude navazovat pro zájemce delší kurz.
Rosana Araújo pochází z Brazílie a studovala krásné umění v Riu de Janeiro.Tradiční umění mehandi se učila v Indii ve Vrindavanu.
 

Ženské sakrální tance
Ve společném kruhovém tanci pomocí dávných tradičních gest a symbolů prožijeme a oslavíme tři fáze života ženy, které můžeme zobrazit jako TŘI FÁZE MĚSÍCE - nebo je také můžeme přirovnat -v rámci vesmírného procesu zrození a zániku - k principu Vesmírné Matky - Bohyni a procesu její TRANSFORMACE
světlý dorůstající srpek měsíce ( bohyně Artemis, Afrodité...), představuje mládí, jaro a proces iniciace
purpurový plný měsíc, skládající se ze svých dvou polovin - dorůstající a ubývající části (Demether, Gaia..) - zobrazuje léto, lásku, plodnost a zachování života
tmavý ubývající srpek měsíce ( Persefoné, Kali...) - jako bohyně podsvětí, která s sebou bere vše živé,
aby dala prostor novému životu.
Budeme tančit tradiční i choreografované tance (původ Bolívie, Mexiko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Turecko...).
Vezměte si pevnou taneční obuv a pohodlné oblečení.
Večerem bude provázet Jitka Umancová (studium kruhových sakrálních a řeckých tanců u Barbary Fiegle Neumann (1991 - 1999), Marie-Gabriely Wosien (2002-2006) a řeckého tanečníka Kyriaka Chamalidise (2002 - 2006))Srdečně zvu a těším se na naše společné taneční zážitky.
Přihlášky u Kateřiny Kotkové

*NA SEMINÁŘE SE PROSÍM HLASTE S PŘEDSTIHEM*